Toekomst

Vanaf 1 april 2020 is Ohmega Software Platform in andere handen. De oude eigenaar is gestopt. Zoals misschien al bekend is Martin Pikard doorgegaan met de bestaande software en heeft een nieuw bedrijf opgestart met de zelfde naam( Ohmega Software Platform ).

Het eerste wat nu aangepakt is, is het aanpassen van enkele vervelende probleempjes. Deze updates staan inmiddels in Contact & Support.

De tweede stap is de software geschikt maken voor 64 bits computers. Mac gebruikers zijn vaak overstapt naar “macOS Catalina”. Onze software is hier niet voor geschikt.
Er wordt hard gewerkt aan een herschreven pakket welke wel geschikt is voor de computers. Inmiddels zijn de stamgegevens, Debiteuren/Crediteuren en artikelen voorzien van een goed scherm.
De boekstukken- en facturatie-schermen zijn in de testfase.

Hieronder hebben we globaal een tijd-schema gemaakt voor de voortgang:

Stamgegevens (af)
Debiteuren/Crediteuren (af)
Boekstukken (In testfase)
Factuur (In testfase)
Levering eerste test-gebruikers (eind augustus 2020)