home | email | contact | download  
 


Home
Boekhouding
Referenties
Internettelefonie
Software updates
Support
Ohmega Software Platform
Willem van hillegaersbergstraat 12b
3051 RJ Rotterdam
085 2737 432

info@ohmega.nl

Skype Meô!

producten
Business(totaalpakket) verhuur magazijn project Transport productie
Boekhouding Webshop lotlogic reparatie uitzendb. Handboek
 
 

Ohmega Account modules

Ohmega account is modulair opgebouwd, dit houdt in dat u de standaard boekhouding functionaliteiten kunt uitbreiden specifiek voor uw bedrijfsituatie.

Modules

Facturatie

Met de facturatie module kunt u uw facturen aanmaken.
U doet dit aan de hand van uw artikelen bestand, met de hand ingevoerde factuurregels, of vanuit de projectadministratie-module.
Iedere factuurregel wijst u direct toe aan het juiste grootboek (indien deze nog niet is gekoppeld aan het artikel), zodat u uw boekhouding automatisch doet tijdens het factureren.
Indien u in het artikelen bestand, aan iedere artikel een grootboekrekening heeft toegewezen komt dit automatisch in de factuurregels.
Dagboek, grootboek en BTW-aangifte zijn bijgewerkt zonder dat u er iets voor hoeft te doen.
U drukt de factuur af op papier, op beeldscherm of naar het klembord, of u slaat het extern op.
Datum, factuurnummer, juiste verdeelsleutel voor de BTW, alles wordt "default" ingevoerd, maar u kunt handmatig wijzigen (behalve factuurnummer).
Ook kan door de beheerder worden ingesteld dat facturen niet gewijzigd kunnen worden.
Indien u de factuur (of debiteur of order) aanvinkt als ' automatische incasso', wordt in de telebankiermodule, de incasso automatisch meegenomen.
terug naar boven

Telebankieren

Met de module voor telebankieren, betaalt u uw facturen zoals u met telebankieren gewend bent.
Met dit verschil dat als u een factuur aanwijst dat deze direct afgeboekt wordt; afgeboekt in het grootboek en uit de lijst van crediteuren.
Het pakket is geschikt voor alle grote banken in Nederland en België.
Er wordt door Ohmega een mutatie bestand aangemaakt wat in het communicatiepakket van uw bank wordt geplaatst.

Betalen
U krijgt een lijst met facturen welke voor betaling in aanmerking komen.
U deselecteert eventueel de facturen welke u nog niet wilt betalen en het bestand wordt aangemaakt.
De facturen worden afgeboekt als "betaald" en naar een rekening 'Betalingen onderweg' geboekt.
Straks bij het verwwerrken van het bankafschrift, boekt u het gehele bedrag tegen op "Bankbetalingen onder wg
Het (CLIEOP3) bestand wordt in uw bankpakket op de juiste plaats gezet.

Incasso
Het zelfde gebeurt met automatische incasso, hier ontstaat een lijst met verkoopfacturen, welke staan aangemerkt als ' incasso'.
Ook dan wordt een bestand gegenereerd, wat naar uw bank gaat. (CLIEOP3)
De facturen worden afgeboekt als betaald en naar een rekening 'Incasso onderweg' geboekt.

Inlezen
Ook kunt u uw mutaties van uw bank inlezen in Ohmega.
Indien bankrekeningnummer, factuurnummer en klantnummer zijn vermeld in de betaalopdracht, worden de juiste in- en verkoopfacturen automatisch afgeboekt en verwerkt.
Bij twijfel zet Ohmega de mutatie op een tussenrekening, welke direct handmatig gewijzigd kan worden.
terug naar boven

Import

Met de import module kunt u gegevens importeren vanuit andere pakketten, dus b.v. vanuit  uw oude boekhouding, of u kunt indien u met een ander pakket   factureert deze facturen simpel invoeren in de boekhouding van Ohmega.
Importeer mogelijkheden:

 • Debiteuren/crediteuren
 • Artikelenbestand
 • Facturen (in- en verkoop)
 • Memoriaal
 • Grootboekschema
 • Totaal stamgegevensbestand van een reeds bestaande Ohmega database.
terug naar boven

Activa registratie

Items welke worden afgeschreven worden hier ingevoerd.
Ook aangegeven wordt:

 • De drie te muteren grootboekerekeningen (Balans inkoop balans afschrijving Resultaatrekening)
 • Begin- en einddatum
 • Beginwaarde
 • Restwaarde

Verdere procedure:

 • In het inkoopboek kent u facturen toe aan het activum
 • U klikt periodiek 'Afschrijven
 • In de lijst met 'af te schrijven' items kunt u eventueel items deselecteren.
 • U klikt 'OK' en alle afschrijvingen worden via één boekstuk automatisch verwerkt.
 • Ohmega houdt volledig automatisch rekening met bovenstaande variabelen en de datum waarop u wilt afschrijven.
terug naar boven

Projectadministratie


Voor het administreren van kleine (klussen) tot zeer grote projecten.

 • Voorcalculatie
 • Nacalculatie (realisatie versus budget)
 • Urenregistratie via dagstaten en automatische toewijzing aan projecten
 • Ook mogelijk op de minuut te registreren (Start/Stop) tijdens het werken.
 • Overzicht opbrengsten en kosten per project, medewerker of periode
 • Automatische facturatie en verwerking in de boekhouding
 • De projectadministratie is nu gekoppeld met " Offerte/order".

Indien een aanvraag/offerte/order een project wordt, worden de gegevens van de order automatisch doorgesluisd naar het project, gegevens komen in de voorcalculatie.
Ook referentie en projectmanager worden automatisch mee genomen.
Zie verder offerte/order.
terug naar boven

Offerte / order

 • Offerte aanmaak met behulp van ophalen artikelen en uurtarieven.
 • Met één klik omzetten in een order
 • Automatische facturatie
 • Automatische verwerking in de boekhouding
 • Offerte wordt aangemaakt. (Eventueel met staffelprijzen)
 • Offerte wordt gekoppeld aan relatie.
 • Mogelijkheid offerte af te drukekn naar Word met eigen lay-out en standaardteksten .
  Worddocument kannog handmatig worden aangepast voor verzending.
 • Ook kunt u als voortraject, voor de offerte gebruik maken van "aanvragen"
  Een module waarin alle afspraken en informatievoorzieningen van de verschillende medewerkers worden vastgelegd alsmede de tusseninformatie, opgevraagd bij uw leverancier. Zie ook snelcursus

Afdrukken naar MS-Word/PDF/E-mail, indien gewenst.
Indien u gebruikt maakt van de projectadministratie, kunt u met een muisklik van een order een project maken.

terug naar boven

Electronisch factureren

Ohmega is gekoppeld aan de server van Ingis .
Dit stelt u in staat te factureren op de moderne wijze.
Uw klant krijgt zijn facturen te zien na inloggen in PDF- en XML-vorm..
De facturen blijven bewaard en kunnen steeds weer worden ingezien.
Zie ook dit bericht.
(Binnen enkele jaren zullen overhden dit eisen)
Dit in plaats van het papier, de postzegel en de werkzaamheden.
U verzendt nu honderden facturen met enkele muisklikken.
Maar ook binne Ohmega kunt u zeer snel afdrukken naar PDF/e-mail.
Eventueel via Micrsoft Word en uw eigen lay-out.

Zie ook snelcursus Word/PDF/e-mail

Relatiebeheer

Relatiebeheer stelt u in staat alle gegevens en communicatie met uw relaties te organiseren en overzichtelijk in ogenschouw te nemen.
Enkele mogelijkheden uit de module:

 • Onbeperkt zelf te benoemen velden per relatie
 • Post/telefoonregistratie
 • Overzichten feedback
 • Geschiedenis
 • (E-)Mailing na sortering (op alle velden)
 • Documentenopslag
 • Koppeling met debiteuren/crediteuren
 • Koppeling mat VIOP telefoon.
terug naar boven

Voorraadbeheer

Het voorraadbeheer begint met het artikelbestand.
Dit kan worden ingevoerd en/of worden geimporteerd vanuit een spreadsheet.

Mogelijke kenmerken van de artikelen:

 • Code
 • Omschrijving (voor op oreders en factuur)
 • Bestelomschrijving
 • Artikelgroep
 • Leverancier
 • Leveranciernummer
 • Verkoopprijs (staffelprijzen)
 • Inkoopprijs (staffelprijzen)
 • Soort artikel /artikel voorraad/artikel geen voorraad/uursoort
 • Omzet-grootboekrekening
 • Voorraden op meerdere locaties
 • Gekoppeld met productiemodule
  terug naar boven

Meerdere magazijnen

De module "Voorraadbeheer" is gekoppeld met offerte/order.
Maar u kunt ook los van de order, uw bestellingen aanmaken.
De bestelling wordt ingevoerd vanuit de artikelbestand en weggefaxt of gemaild.
Bij binnenkomst van de goederen worden het aantalen ingevoerd worden in de inslag.
Ingevoerde artikelen worden toegevoegd aan de voorraad en de openstaande backorder blijft zichtbaar.
Ook kunt u vanuit één of meer openstaande orders, automatische bestellingen aanmaken.
terug naar boven

 

Abonnementenregistratie

De module "Abonnementenregistratie" dient voor het bijhouden van bijv. abonnementen onderhoudscontracten en andere, periodiek te factureren, terugkerende facetten.
Ook uitstekend geschikt voor verenigingen van woningeigenaren.

Een en ander werkt via:

 • Abonnementenadministratie
 • Facturatie
 • Automatische incasso of verwerken betalingen (eventueel via mt940-bestanden)

Eenmalig wordt een abonnement aangemaakt met de juiste bedragen en BTW-percentages.
Factureren gebeurt automatisch.
U hoeft slechts te klikken "factureren" en de benodigde facturen worden aangemaakt, uitgeprint en automatisch verwerkt in de boekhouding.

 • Grootboek is bijgewerkt
 • BTW aangifte is bijgewerkt
 • Facturen worden in openstaande posten aan de juiste debiteur toegewezen.
 • Facturen kunnen worden geprint, gefaxt of automatisch weggemaild als PDF-bijlage.
  Of u kunt besluiten de facturen niet te versturen (bijv. VVE's)

Meer bijzonderheden:

 • Verander de prijs "vanaf een bepaalde datum"
 • Vooraf/achteraf factureren
 • Per week/maand/jaar
 • Automatisch aanpassen factuurregel
  U kunt zelf in het abonnement variabelen aanbrengen, zodat elke maand een andere datum (Van-Tot) op de factuurregels verschijnt.

Zie ook snelcursus

terug naar boven

Kassa verkoop

Module voor contante betalingen zonder factuur.
Te vergelijken met module Facturatie.
Echter geen debiteuren met openstaande posten, maar directe verwerking in het kasboek
In plaats van factuur, een kassabon.
Pin-chip betalingen worden verwerkt in Ontvangsten onderweg.
terug naar boven

Koppeling met osCommerce

Ohmega boekhouding en voorraadbeheer is nu ook gekoppeld met zeer veel gebruikte opensource webshop OS Commerce.
Zie verder

Telemarketing (callcenter)

Een totaalpakket op zich.

Enkele kenmerken:

 • Import relaties/potentiele klantengroep
 • Import eventueel gesorteerd op BIKcode
 • Bellijst met eerstkomende terugbelactie bovenaan
 • Automatische indeling bij geen gehoor, in terugbellijst
 • Functie voor dringende terugbelacties
 • Resultaten radiobuttongestuurd en exporteerbaar voor draaitabelanalyse
 • Automatisch bellen door middel van klik op de relatie/belregel
 • Directe koppeling met orderadministratie
 • etc. etc.


Ohmega On-line .
On line boekhouden vanaf € 20,- per maand.

Koppeling webshop aan boekhouding
De meeste webshops gekoppeld aan uw financiële administratie


PDF en e-mail
Afdrukken naar Word, naar PDF en automatisch wegmailen

V.V.E.'s
Geen dubbele handelingen meer. Beheer van meerdere administraties tegelijkertijd

Aangesloten accountants
Verspreid over Nederland